Bàn thắng nhanh như điện của cầu thủ FC FairPlay ở Phủi Lào Cai vòng 9.

Thứ bảy, 10/02/2018 00:17 (GMT+7)

Tất cả các đường bóng được thực hiện 1 chạm, cú ngả người kiểu xe đạp chổng ngược là điểm kết thúc của pha tấn công. Tất cả đều hoàn hảo... https://www.youtube.com/watch?v=RnfuOH_Fm_8&feature=youtu.be

Tất cả các đường bóng được thực hiện 1 chạm, cú ngả người kiểu xe đạp chổng ngược là điểm kết thúc của pha tấn công. Tất cả đều hoàn hảo... https://www.youtube.com/watch?v=RnfuOH_Fm_8&feature=youtu.be
Quảng cáo