Bế mạc Hà Giang League 2016 Cúp Cao Nguyên Đá

Thứ tư, 06/09/2017 22:26 (GMT+7)

Cùng nhìn lại những hình ảnh của ngày bế mạc Hà Giang League 2016 - Cúp Cao Nguyên Đá. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà giải đấu đã chuẩn bị bước vào mùa thứ 2 đầy hứa...

Cùng nhìn lại những hình ảnh của ngày bế mạc Hà Giang League 2016 - Cúp Cao Nguyên Đá. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà giải đấu đã chuẩn bị bước vào mùa thứ 2 đầy hứa hẹn.  https://www.youtube.com/watch?v=ccXJ_kOpGP4
Quảng cáo