Cô Cô Tiểu Long Nữ không thể không hận Doãn Chí Bình

Thứ ba, 31/10/2017 16:48 (GMT+7)

Nhân lúc Dương Quá không để ý, Tiểu Long Nữ sơ sểnh, đạo sỹ Toàn chân giáo Doãn Chí Bình đã xâm hại Cô Cô. Mối thù được xem là "bách nhục" trong Thần Điêu Đại Hiệp nhiều lần khiến...

Nhân lúc Dương Quá không để ý, Tiểu Long Nữ sơ sểnh, đạo sỹ Toàn chân giáo Doãn Chí Bình đã xâm hại Cô Cô. Mối thù được xem là "bách nhục" trong Thần Điêu Đại Hiệp nhiều lần khiến những người yêu kiếm hiệp Kim Dung không khỏi xót xa... https://www.youtube.com/watch?v=Ut14Abiud1o
Quảng cáo