HIGHLIGHTS: FC TRIỀU KHÚC - FC COCA [V3 Cup DTS - Vô địch 16 đội manh TPHN]

Thứ hai, 09/10/2017 20:35 (GMT+7)

https://www.youtube.com/watch?v=OFet33jmI4g&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=OFet33jmI4g&feature=youtu.be
Quảng cáo