Tây du ký 1986: Truyền nghề Ngọc Hoa Châu

Thứ hai, 03/07/2017 16:18 (GMT+7)

Thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh qua Châu Ngọc Hoa. Tại đây, họ gặp phiền toái khi nhà Vua không thích những nhà sư. Tuy nhiên, sau khi "hiện hình" và giải quyết những sự cố do Tôn Ngộ...

Thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh qua Châu Ngọc Hoa. Tại đây, họ gặp phiền toái khi nhà Vua không thích những nhà sư. Tuy nhiên, sau khi "hiện hình" và giải quyết những sự cố do Tôn Ngộ Không gây ra, nhà vua đã nhờ 3 đồ đệ của Đường Tăng truyền võ nghệ cho 3 công tử của mình. Một bộ phim hay, nhân văn nhưng không kém hài hước in dấu trong ký ức thế hệ 7x, 8x... https://www.youtube.com/watch?v=Rd8faLy-4zM
Quảng cáo