Tổng hợp bàn thắng đẹp nhất tuần 3 Hà Giang League 2016

Thứ ba, 05/09/2017 00:05 (GMT+7)

Những cú volley ngẫu hứng, những cú vuốt bóng thần sầu quỷ khóc... đã làm nên những bàn thắng đẹp tuần 3 Hà Giang League 2016.  https://www.youtube.com/watch?v=Khz9iXdWaEc

Những cú volley ngẫu hứng, những cú vuốt bóng thần sầu quỷ khóc... đã làm nên những bàn thắng đẹp tuần 3 Hà Giang League 2016.  https://www.youtube.com/watch?v=Khz9iXdWaEc
Quảng cáo