Từ 14h Chủ Nhật (22/10) TRỰC TIẾP - Sân 2: Vòng 2 Hà Giang League 2017

Thứ bảy, 21/10/2017 22:48 (GMT+7)

https://www.youtube.com/watch?v=dKWKXE5q9mE

https://www.youtube.com/watch?v=dKWKXE5q9mE
Quảng cáo